Duurzaamheid

Grondstoffen

Wij vervaardigen verpakkingen waarvan de papieroorsprong PEFC™ (PEFC/07-31-322) of FSC® Mixed (FSC-C138900) is gecertificeerd. Deze certificering garandeert de duurzaamheid van onze bossen door duurzaam en verantwoord beheer. Het bos is een echte long van de planeet en speelt een rol als CO2-sensor en klimaatregulator. Daarom moedigen wij dit soort initiatieven aan, die voor iedereen gunstig zijn.

Energieën

Om u te voorzien van de meest duurzame zakken, heeft Semoulin Packaging gekozen voor de zelfproductie van elektriciteit met fotovoltaïsche panelen.

Wij zijn er trots op dat 55% van onze verbruikte energie afkomstig is van onze zonne-energiecentrale.

Aantal fotovoltaïsche panelen – 1631

Vermogen – 531 kWp

Het productieprocess

We voeren een beleid om productieafval te verminderen en terug te winnen. Afvalwater dat voortkomt uit het gebruik van inkten op waterbasis wordt behandeld door een eigen zuiveringsinstallatie. (Het water wordt hergebruikt in een gesloten circuit om het verbruik zoveel mogelijk te beperken). Ons papierafval wordt gerecycled en ons overige afval wordt door erkende bedrijven hergebruikt voor energie.